Regional books

Catalog > Образование > Высшее образование > Учебники. Образование и педагогика

Уйный-уйный йрнм: ти-нилр, трбиячелр чен методик ярдмлек / Играю и изучаю. советы родителям и воспитателям

Методическое пособие для родителей, воспитателей

Кафия Закирова

Annotation:

Сез кулыгызга алган леге китап балалар бакчалары программаларына м Федераль длт мктпкч белем бир стандартына нигезлнеп тзелде. Ул, 03 яшьлек балалар белн шгыльлн, трле уеннар оештыру чен, ти-нилрг м балалар бакчасында эшлче педагогларга ярдмлек буларак ткъдим ител. Уеннар балаларны яшь зенчлеклре буенча тупланып, тркемнрг бленеп бирелде. Шулай ук китапта, кп кен ти-нилрне сорау-ткъдимнрен ист тотып, булачак нилр чен карындагы бала белн уйнарга ммкин булган уеннар да урын алды.